İş Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

0
64

Stratejik fikirler herkesten, her yerden gelebilir.

İş stratejisi, “bir şirketi daha ileri bir karlılık ve başarı düzeyine taşımak için yol gösterici planlar, tercihler ve kararlardır. Net bir strateji yöneticilere hangi iş becerilerine gerek duyulduğunu, hangilerinin güçlendirilmesi gerektiğini gösterir. Strateji; basit, açık ve net, basit ve inandırıcı olmalıdır”. Yani iş stratejisi, önceliklere odaklanmayı ve geleceğe doğru bakış verir.

İş stratejileri, çalışanlara, paydaşlara ve müşterilere fayda sağlamalıdır. Aksi halde işe yaramazlar ve başarıya ulaşılamaz. Burada en önemli kesim müşterilerdir. Strateji ne kadar müşterilere odaklı olursa o kadar sonuçlar etkili olacaktır. Doğru stratejiler, müşterilerde bağımlılık getirir. Sadece stratejiler geliştirilirken nasıl uygulanacağı da hesap edilmelidir.
Strateji oluşturulurken hangi müşteri kitlesinin hedef alınacağı kadar, hangi müşteri kitlelerinin hedef alınmayacağı da önemlidir. Çünkü, doğru müşterilere doğru ürünler sunulmalıdır. Bu sayede etkinlik ve verimlilik hedefleri de tutturulabilir.

Strateji; bir amaç, iş planı veya bilanço da değildir. Slogan cümleler stratejiyi açıklamaz. Pek çok araç, sadece stratejinin uygulanması içindir. Mesela, istatistiki sonuçlar ve veriler sadece stratejinin hangi yönde ilerlediğini gösterir ve geribildirim amacından öteye geçemezler.

Dolayısıyla stratejiler çok sık değişmezler fakat değişen koşullara göre güncellenmek isterler.
Strateji gerek dış, gerek iç koşulların gerçekliğine dayanmalıdır. İş stratejisine şekil veren dış etmenler arasında düzenleme alanındaki gelişmeler, nüfus yapısı, ekonomik büyüme ve siyasi istikrar sayılabilir. İç etmenler ise; beceriler, insanların işe ilişkin tavrı, bağlılığı ya da “kendini vermesi, faaliyet tarzları ve genel iş kültürüdür.

Doğru soru: “Müşterilerin amaçlarını gerçekleştirmeleri için neler yapıyoruz?”
“Potansiyel fırsat ve zorluklar nelerdir?”

Doğru Yaklaşımı Seçmek

Gelecek farklı olacak ve bizi şaşırtacak!

Genelde bir işin önünde her biri kendine özgü sorunlar barındıran 6 zorlu durum bulunur (Kourdi, 2012):
1. İş başlatma: Gereken yeterlilikler tanımlanır. Bunlar; insanlar, fon, müşteriler, teknoloji ve bilgidir.
2. Kötü gidişi geri çevirme: Kararlı ve seri biçimde sert kararlar alma ve öncelikleri belirleme
3. Yeniden düzenleme: Davranışları ve üst kadroyu değiştirmek gerekebilir.
4. Tempoyu hızlandırmak: Odaklanma ve gayret gerekir. Bir sonraki iş düzeyine geçilmelidir.
5. Büyüme ve başarıyı sürdürmek: İşin en iyi özelliklerini korumak ve en iyi yollar bulmayı gerektirir.
6. İşi ya da bir bölümü sonlandırmak: Zor bir liderlik görevidir. Amaç, faaliyetin devamlılığını sağlayabilmektir.

Doğru yaklaşımı seçmek için gerekenler ise; doğru enformasyonu toplamak, Pazar farkındalığı geliştirmek, eylem adımlarını kararlaştırmak, riskleri değerlendirmek ve eleştirel düşünmektir.

Alışıldık şekilde iş yapmak da, doğru yaklaşımı seçmede başarısızlığa neden olabilir. Hatta hayal kırıklıklarına bile sebep olabilir. Yöneticiler potansiyel tehditleri göremeyebilir. Şirket ve yöneticiler, ataletten kaçınmalı ve asla başarı tuzağına düşmemelidir.

Büyüme Stratejileri

En önemli stratejik kararlar büyümeyle alakalıdır. Özellikle iş büyütme kararları çok önemli ve değerlidir. Bu yüzden doğru büyüme stratejileri bulunmalı ve değerlendirilmelidir. Çünkü büyümeyi yönetmek zordur ve bir kaç doğrunun beraber yapılmasına ihtiyaç duyar.

Hangi stratejiyi seçerseniz seçin, müşteri edinin ve onları elinizde tutun. Mevcut müşterilere hem sahip çıkın hem de yeni müşteri bulmaya çalışın. Müşteri bir şirketin yaşam kaynağıdır. Müşterilerinizi tanıyın ve sahip çıkın. Böylece şirketin geleceğine de sahip çıkmış olursunuz.
Organik büyüme: İşletmenin kendi kaynaklarını kullanarak büyümesidir. Pazarın veya şirketin büyümesinin sonucu gerçekleşir. Organik büyüme fırsatların yakalanması ile de yakından ilgilidir. Doğru zamanda doğru yatırımlarla ilgilidir.

Birleşme ya da satın almalar: En hızlı büyüme yöntemi olduğu kadar, en riskli yöntemlerden biridir. Çok kapsamlı inceleme ve planlama yapmak esastır.

Ortaklıklar: Başka işletmelerle ortak çalışmaktır. Çeşitlendirme ile, yeni faaliyet alanına geçiş yapılır.

Uzmanlaşma: Ana iş kolu dışındaki faaliyetlere son vermektir.

Doğru Soru: “Genişlemenin avantaj ve dezavantajları nelerdir?”
“İş stratejimiz açısından hangi yönde büyümeliyiz?”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here