Etkili İletişim İçin Gerekli Olan 3 Şey

0
320

İletişim tarihi insanoğlunun başlangıcı kadar eskidir. Toplumlar arası iletişim, ticaret tarihi kadar eskidir. Kültürler arası iletişim ise, yazının tarihi kadar eskidir. Dolayısıyla dil, insanları birbirine bağlayan en büyük ortaklıktır. Sadece anlamlar kişiseldir ve sözcükler kişiseldir. Dil sayesinde kendimizi ifade ederiz ve iletişim kurarız. Tüm mesele, dili nasıl kullandığımızdır. Etkin bir şekilde kullandığımızda dil, en büyük aracımız ve gücümüzdür. Harry Alder için linguistic; “hem diğer insanlarla iletişimimizde hem de düşüncelerimizi düzenlemede dilin oynadığı rolü temsil eder.”

İnsan deneyimlerinin tek başlarına bir anlamları yoktur. İletişim algıya dayanır. İletişim büyük çoğunluğu bilinçdışı zihnimiz tarafından yönetilir. Bu yüzden, iletişim esnasında kişiler anlamları yüklerler. İnsanlar farklı diller konuşsalar bile, aynı türde sebepler karşısında aynı sonuçları verirler.  İletişim, kişinin başkaları ile iletişiminden olduğu kadar, kişinin kendisi ile iletişimini de kapsar. Başarılı insanlar hem kendileri ile hem de başkaları ile iyi ilişkiler kurarlar. İletişimlerinde düşünceli ve saygılıdırlar.

Bandler & Grinder e göre; etkili iletişimci olmak için gerekli olan 3 şey:

  1. Hangi sonucu almak istediğinizi bilmek
  2. Bu hedefe ulaşmak için sergileyeceğiniz davranışlarda esnek olmak
  3. İstediğiniz tepkiyi ne zaman aldığınızı duyusal deneyimlerinizle kavramak.

İletişim, hem sözlü hem de sözlü olmayan yollarla bilgi alışverişinde bulunmaktır. İletişim; beden dili, ses tonu ve kelimeleri kapsar. Aktarılan mesajların bazıları bilinçli bazıları da bilinçaltı düzeydedir. Yapılan çalışmalar sonucunda iletişimin; 55% beden dili, 38% ses tonu ve 7% kelimelerden oluştuğu tespit edilmiştir.

Ses tonu deneyimi veya bir fikri anlatırken ekstra bir boyut getirir. Ses tonu neden bu kadar önemli diyebilirsiniz? Cevabı çok basittir. Heyecanlı bir deneyimi aktarırken heyecanlı bir sesle konuşmak mı yoksa heyecanlı bir deneyimi anlatırken heyecansız bir sesle konuşmak mı daha etkilidir? Yani söyleme biçimi en az söylediklerimiz kadar iletişimimizde büyük önem arz etmektedir. Doğru yerde nefes alıp vermenin ses tonu üzerinde etkileri olur.

 Ses tonu şunları nakleder:

  • Sosyal sınıfınız
  • Nereli olduğunuz
  • O anki duygusal durumunuz
  • Fiziksel durumunuz
  • Diğer kişiye karşı tavrınız

Doğru Soru: “İletişim nedir ve nasıl ilişki kurarız?”

“Siz eğer başka biri olsaydınız kendinizle tanışmak ister miydiniz?”