İletişimde Hipnotik Dil Kalıpları Nelerdir?

0
1708

Milton Erickson hipnotik çalışmalarında dili sistematik biçimde, alışılmadık şekilde kullanıyordu. Milton Model, hipnoterapist Milton Erickson dan modellenmiş olduğu için bu ismi almıştır. Yine Richard Bandler ve John Grinder tarafından modellenmiştir. Yani, Milton model de modellemenin bir sonucudur. Milton Erickson (1902 – 1980) Amerikan Klinik Hipnoz Derneğinin temellerini atmıştır.  Milton model Erickson’ un sıradışı bir terapist olmasından dolayı modellenmiş ve NLP’ de ve de translarda yine Milton dil kalıpları kullanılmıştır. Milton modelde pek çok hipnotik dil kalıpları mevcuttur. Kişinin içsel kaynaklarına ulaşmak için milton model kullanılır.

Milton model, dili belirsizlik oluşturacak şekilde kullanmaktır. Bilinçaltına erişim ile ilgili dil kalıpları içerir. Milton model bilinçaltı için verimli kalıplar toplamıdır. Bilinçli zihin, derinlemesine detay olmadığı zamanlarda verileri kontrol etmek için bilinçaltından destek ister. Milton model belirsizlik ürettiği için tamamen bilinçaltı ile alakalıdır. Özellikle satıcılar için milton dil kalıpları çok önemlidir. Transa geçen müşteri alım için uygun müşteridir.

Milton modelde içerik çok belli değildir. Ortada bir süreç vardır ama sürecin kendisi belirsizdir. Milton model, belirsizlikte ustalığın yollarını içerir. Milton modelde silme, genelleme ve çarpıtma kullanılır. Bu sayede belirsizlik oluşturulur. Nasıl ki meta model genelleme, silme ve çarpıtmaları ortadan kaldırmayı hedefliyorsa, Milton model aksine, tam olarak bunları yapıyor. Milton model ile karmaşık mesajlar gönderilerek bilinçaltı karmaşıklaştırılır. Düşünme eğilimleri de bu yüzden çoğunlukla bilinçaltında gerçekleşir. Milton dil kalıpları gereğinden fazla kullanılırsa da, anlamsal geçişlere engel olur. Oysa uyumun temelinde bu anlamsal geçişler vardır.

Bazı kişiler yaşamlarını sürekli milton dil kalıbı etkisi altındaymış gibi yaşarlar. Sürekli iletişimlerinde bir kafa karışıklığı olacak şekilde konuşma vardır. Sürekli bir muğlaklık ve gizem katarak konuşmayı tercih ederler. Bu pek çok insan için bir anlam taşımaz. Bu yüzden bu kişiler kaş yaparken göz çıkarırlar. Ben bunun farkında olduklarını dahi düşünemem.

  1. Milton Model Dil Kalıpları

Dil kalıpları, bilinçli zihni meşgul ederek bilinçaltına ulaşmak için kullanılır. Dil kalıpları kullanmadaki amaç, belirsizlikler oluşturularak dikkat dağıtmaktır.

  • “-merak ediyorum” kalıbı: Merak uyandırma için kullanılır.
  • “-ebilme, -abilme” kalıbı: Yapabilirsiniz… Başarabilirsiniz…
  • “ – değil mi” kalıbı: Yapabilirsiniz, değil mi?
  • “Çünkü” kalıbı: Nedenler açıklandığı için inandırıcı ve güçlü konuşma kalıbıdır. Cümlenin başında veya ortasında kullanılabilir.
  • “kolay” kalıbı: Bir şeyleri basite indirgemek için ve bilinçaltı duvar örmeden eyleme geçmesi için kullanılır.
  • “eğer” kalıbı: İlk eylem adımı karşı tarafa verilir. “Eğer yaparsan…”
  • “Varsayalım ki” kalıbı: Olasılık ve varsayım oluşturulur.