Koçlar Gerçekte Ne İşe Yarar?

0
338

Koçluk; yaşam ile hayaller arasındaki yolculuktur. Koçun rolü; sizi, hayallerinizi gerçek sonuçlara dönüştürmektir, size bu yolda garanti vermek ve sizinle beraber yürümektir. Koçluk tamamen, sonuçlar elde etmekle ilgilidir. Koçluk değişimle ilgilidir. Kişiler zaten tıkandıkları için bir koçla çalışma isteği duyarlar. Çok az bir grup da “en iyi” olmak için bir koçla çalışmak ister. Ama sebep ne olursa olsun koçluk tamamen değişimle ilgilidir. Koçun üstüne düşen görev de, değişimi yakalamak ve desteklemektir. Koçluk tavsiyede bulunmak demek değildir. Koç, cevapları kendisi bildiği ve bulduğu gibi, danışanın da kendi cevaplarını kendisinin bulmasını sağlar. Danışmanlık süreci boyunca kişiye kendi cevaplarını kendisinin bulmasını öğretir ve doğru sorular sormada uzman olmasını sağlar. 

Koçluğun, danışmanlık ve terapiden ayrıldığı nokta; danışmanlık ve terapi süreçlerinde geçmiş ön plandadır ve soru ve cevaplar bu zaman dilimindedir. Çalışmanın büyük çoğunluğu bu zaman diliminde geçer. Koçluk süreci geleceğe yolculuk sürecidir. Bu yüzden bugün ve gelecekle ilgilenirken, yeri geldiğinde geçmişten de kaynaklar çerçevesinde faydalanılır. Geleneksel koçluk sürecinde ise, bizzat koçların o meslekten gelmesi sonrası ortaya çıkmıştır. Tenis, futbol, spor koçları bu alanda uzmanlaşan koçların koçluk yapması ile başlamıştır. Günümüzde ise koçlar, müşterilerinin alanında uzman değillerdir.

Koçluk sürecinin sınırlarından biri de, koçlar akıl hastalığı ile ilgilenmezler. Bağımlılıklar ve uzman doktorun alanına giren kişiler de koçlar ile çalışamazlar. Koçluğun, psikiyatri ile hiçbir bağlantısı yoktur. Ancak kişi, doktora giderken bir koç ile de çalışabilir. Burada koçluk sınırlı konular üzerinden yapılır ve genellikle bu destek amacı taşır.

Koçun en temel görevi, kişiyi güçlendirerek ve motivasyonunu yüksek tutarak hedeflerine doğru gitmesini sağlamaktır. Eğer kişinin hedefi yoksa, vizyon veya misyonu yoksa bu konuda çalışmaya başlanmalı ve öncelik buna verilmelidir. Koç, kişinin sağlığı ile de yakından ilgilenmelidir. Spor, dengeli beslenme, zararlı alışkanlıklardan kurtulma, düzenli doktor kontrolü gibi sağlıkla ilgili her şey koçluk konuları ve hedefleri arasındadır. Unutmayın ki zihin ve beden bir bütündür.

Engel, kişinin hedeflerine ulaşırken karşısına çıkan zorluklar ve mükemmele ulaşırken karşılaşılan her şeydir. Daha önce de bahsedildiği üzere, en büyük engel inançlardır. Koçluğun, danışanların inanç ve değerlerini değiştirmek gibi bir misyonu yoktur. Kişi isterse bu değişimi yapar. Koç, böyle bir durumda değişim sürecini aktif yönetmekle sorumludur. Koç, hedeflerle kişinin arasındaki engelleri bulmak, tanımlamak ve bunları kaldırarak, kişinin sonuçlara güvenli ve kararlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Sonuçlara giderken, kişiye destek olur. Beklenmeyen ve ortaya çıkma potansiyeli olan yeni engelleri de proaktif bir yaklaşımla çözüme kavuşturur.

Koçluk Alanları; 1) Yaşam koçluğu, bütünsel olarak kişinin hayatının tümünü kapsar. Danışanın yaşamında denge getirmek ilk görevdir. 2) İş koçluğu; sorun bulur, çözüm bulur, bu cevapların iş dünyasına yansımasında kişi veya kurumlara yardımcı olur. Kendisinden istenen ve beklenen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. 3) Kariyer koçluğu; kariyer planlamasına ve kariyer hedeflerine ulaşmak için kişinin becerilerini geliştirmeye ve başarısı için planlama süreci ile ilgilidir. 4) İlişki koçları; aile, toplum, gruplar ve genel ilişkiler süreci ile ilgilidir. İlişki yönlerinin tümü ile ilgilidir.