Mantık Düşüncelerimizi Etkiler mi?

0
132

Mantık; nedenler ve veriler çerçevesinde hareket etmek demektir. Kriterler vardır ve sürekli olarak bu kriterler aktif bir şekilde süzgeç görevi görür. Kriterlere uyan şeyler mantıklı, uymayanlar da mantıksızdır. İnsanlar, temsil sistemlerine hoş geldiği için bir şeyler yaparlar. Mantık yetisi baskın kişiler için duyguların pek bir önemi yoktur. Önemli olan verilerdir. Problem ve bulmaca çözmeyi severler. Duygular yerine “neden ve sonuç” odaklıdırlar ve bunları duymak isterler.

Mantık yetisi baskın kişilerin, analiz etme ve çözümleme yetenekleri vardır ve geliştirmişlerdir. Çok detaylı bir şekilde incelemeyi severler. Çok ayrıntılı ve derinlikli sorular sorabilirler. Daha sonra çözümleme ve yorumlama yaparlar. Yine yorumlarında tamamen “verilere dayalı mantık” vardır. Her şeyin bir anlamı olduğunu düşünürler ve hatta her şeyi anlamlandırmaya çalışırlar. Bütün zihinsel işlemlerini ve eylemlerini, kararlarını bu çerçevede yaparlar.

Mantık 5-6 yaşı aralığında gelişmeye başlar ve kademe kademe oluşur. Bu yüzden de mantık seviyeleri derinliklidir. İnsanlar bazen, yani aşırıya kaçarlarsa, bu derinlikte kaybolabilir. Dolayısıyla, insanların bunun sonucu olarak mantık yetisi tembel de olabilir. Bu yüzden, sadece mantığa dayalı karar almak mantıksızdır. Asla tamamen mantığa güvenemeyiz. Düşüncelerimiz daima mantık barındırmayabilir. Duygusal düşündüğümüzde çok zaman vardır. Mantığımız bazen duygularımızı destekler ve kararı duygularımızla alırız. Zorlukların üstesinden tek tek gelerek eğittiğin sağlam iraden, her şeyi aklın süzgecinden geçirerek mantık seviyene göre daha fazla olasılık sunacaktır.

İnsanların mantıklı hareket ettiğini düşünürüz. Çoğu insan mantıklı nedenlere dayalı karar aldığını düşünür. Çünkü bize, yıllarca mantıklı olmamız gerektiği öğretildi. Oysa, bizim dünya görüşümüz başkası için bir şey ifade etmeyebilir. Bizim mantığımız, başkası için mantıksız olabilir. Kime ve neye göre mantıklı diyebiliriz. Hatta ailemize bile bazen, bizim düşüncelerimiz, yaşayış şeklimiz mantıklı gelmez. İyi ama insanlar gerçekten mantıklı mı davranır? – İnsanlar yeterince mantıklı değildir. İnsanlar yeterince rasyonel de değildir. Rasyonel davranışlar yerine irrasyonel davranışlar da sergileyebilirler. Bazen de mantıkları tamamen doğrudur. Ancak zamanlama yanlıştır. Dolayısıyla bir şeyin mantıklı olması için pek çok doğrunun art arta sırlanması gerekir.  

Çalışma Alanları: Veri analizi gerektiren işler, bilgisayar işleri, akademisyen, fizik, mühendislik, kimya meslekleri, ar-ge laboratuarları,

Mantıklı bir soru: “Eğer her şeyin elinden alınmış olsaydı ne yapardın?”