NLP Ön varsayımları 1: Biri Başarmışsa, Herkes Başarabilir

0
7

Ön varsayımlar, NLP’ nin temel ilkeleridir. Bize, rehberlik eden ilkelerdir. Fakat bu ilkeler bilimsel ve çok katı değildirler. Yani kesin doğrular demek yerine, “yol gösteren” demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Esnek yapıları vardır. Bize çeşitli seçenekler sunarlar. Neden sonuç ilişkisiyle ilgilidirler. Ön varsayımlar, çeşitli tekniklerin altyapısını oluştururlar. NLP ön varsayımları genellemeler içermektedir. Bu yüzden bu kalıpların istisnaları olabilir. Yıllardır yaptığım çalışmalarda istisnaların pek çok örneğini gördüm. Bu yüzden NLP tekniklerini uygularken işaretleri göz önünde bulundurun ve esneklik ilkesini uygulayın.
NLP varsayımları çok fazladır. En önemlilerini aşağıdaki gibidir.

Bu varsayım, NLP kuruluşuna da temel olan “modelleme” ilkesine dayanır. Bu ilke; eğer birisinin bir şeyi nasıl yaptığını öğrenebilirsek, bizim de aynı kodları ve yolları kullanarak aynı sonuçlara ulaşabileceğimiz varsayımına dayanır. Bu varsayım; motivasyon, duygu ve tutku ile birleşirse, kişi için son derece tetikleyici ve harekete geçirici bir ilke olabilir.
İnsanlar doğuştan harika yeteneklerle donatılmışlardır. NLP açısından herkes, ihtiyaç duyduğu her türlü kaynağa sahiptir.

Sadece herkes, bu kaynakları farklı şekillerde kullanılır veya kullanmaz. Önemli olan istediğimiz sonuçları yakalamış birinin kaynaklarını tespit etmek ve aynen onları kullanmaktır. Bu yüzden, insanların sadece kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri ve gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmaları gerekir. Kişi potansiyelini; düşünceleri ve hayalleri tarafından çizilen sınırlarında gerçekleştirir. Bu yüzden “büyük düşün” mottosu vardır.

Bir Adam: Bazı insanlar, doğuştan bazı alanlarda diğer insanlara göre çok daha fazla yeteneklidir. Peki bu kişi modelimiz olabilir mi? Bu kişinin başarısını biz de gerçekleştirebilir miyiz?

Cevap: NLP doğru gözlemleme ile yapılan tanımlamanın sayesinde başarının kısmen veya tamamen kodlanarak öğrenilebilmesini varsayar. Söz konusu kişinin 1 saatte ulaşabildiği noktaya, o konuda daha az yeteneği olan kişi 5 saatte ulaşabilir. Önemli olan ulaşılabilir olmasıdır. “Nasıl” kısmı başka bir konudur.

Doğru soru:

“O bunu başardıysa ben neden başarmayayım? Niçin olmasın?”

“Nasıl yapıyor, sırrı ne?”

 

Zihin ve Beden Bütünsel Bir Sistemi Oluşturur

NLP, “çapa tekniği” ni bu varsayım üzerine kurmuştur. Bedene atılan bir çapa veya var olan bir çapanın çökertilmesi, zihin üzerinde inanılmaz etki yapabiliyor. Çünkü, zihin ve beden sürekli ilişki halindedir. Birbirlerini etkilerler ve aynı zamanda birbirlerine de bağımlıdırlar. Sürekli olarak, karşılıklı etkileşim söz konusudur. Biri etkilenirse diğeri de etkilenir. Zihin ve beden bir bütündür. Yani, düşünceler davranışları; davranışlar da düşünceleri etkiler. Bu yüzden insanlar her zaman fiziksel ve zihinsel sağlıklarına beraber dikkat etmelidir.
Fizyolojinizi değiştirerek istediğiniz duygusal durumlara girebilirsiniz. Duygusal durumlarınızı değiştirdiğinizde de fizyolojinizde sonuçlarını görürsünüz.

Pozitif olumlu düşündüğünüzde, pozitif duyularınıza odaklandığınızda, sabah kalktığınızda kendinize olumlu ifadeler kullandığınızda vücudunuzun direnci de artacaktır. Yapılan araştırmalarda yaşamı seven insanların daha fazla yaşadıklarına ve daha az hasta olduklarına dair kanıtlar bulunmuştur. Yani, olumsuz düşünürseniz olumsuz sonuçlar, olumlu düşünürseniz olumlu sonuçlar elde edersiniz. Plasebo – yalancı ilaçların – etkisi tıp dünyasından sayısız örnekle kanıtlanmıştır. Olumlu düşünme ve inanç, beden üzerinde önemli etkilerde bulunabiliyor. Bu yüzden eğitimlerimde, uygulamalı eğitim – özellikle öğrenmeyi daha kolay hale getirdiği için – çalışmalarımda hep kişilerin katılımcı rol üstlenmelerini isterim.

Duygularımız aslında hareketlerimizin sonucunda oluşur. Her duygumuzun da fizyolojide bir yansıması olur. O halde fizyolojinizi değiştirdiğinizde “ruh halinizi” değiştirmiş olursunuz. Özellikle depresyondaysanız depresyonun ruh haline girersiniz. Arabesk müzikler, bakımsız dolaşmalar, derin düşünceler, sürekli yatmalar… Ancak kendinize biraz bakarsanız veya dinlediğiniz müziği değiştirseniz “ruh haliniz” de değişecek ve depresyonun etkilerinde kırılmalar göreceksiniz.

Doğru soru:

“Herhangi bir rahatsızlığınızın veya hastalığınızın nedeni psikolojik miydi?”