Öğrenme Düzeyleri Nelerdir? Öğrenme Seviyeleri Hangileridir?

0
9

Her şey size bağlıdır. Her şey ilişki kurmaya bağlıdır. Her öğrenmenin temeli tekrardır. Tekrarlar öğrenme düzeylerini oluşturur. Tüm öğrenme düzeyleri zaman alır. Eğitim sayesinde bu süre kısalabilir de uzayabilir de. Öğrenmenin zaman alması, bilinçli pratikler yapılması yüzündendir. Bunun sonucunda davranışlar sistematik hale gelecektir. Sistematik şekilde öğrenmeye devam ettikçe, pratik yapmaya devam ettikçe öğrenme düzeylerinde ilerleme sağlarsınız.

Bilinçsiz yetersizlik; Öğrenmenin en temel ve en başlangıç düzeyidir. Kişinin öğrenilecek konu hakkında ne bilgisi, ne tecrübesi ne de yeterliliği bulunmaz. Bu dönemi tamamen yetersizlik olarak düşünebiliriz. Farkındalığı neredeyse yoktur.

Bilinçli yetersizlik; Öğrenmenin ikinci safhasıdır. Genelde davranışlarla ilgilidir. Kişi bilgi düzeyinden çok verilere sahiptir ve uygulama ya hiç başlamamıştır ya da yeni başlamak üzeredir. Kişi; kendi sınırları, korkuları ile yüzleşmeye başlar. Kendi kapasitesini fark etmeye başlar. Bu seviye öğrenmenin en fazla olduğu seviyedir. Kişinin sınırlarının ve kararlılığının test edildiği seviyedir. Bu dönemi, çıraklık dönemi olarak düşünebiliriz.

Bilinçli yeterlilik; Artık yeteneğin oluşmaya başladığı hatta geliştiği seviyedir. Davranışların bilinçli şekilde yapıldığı seviyedir. Bu nokta aslında kişiyi bildiğini sandığı için, bir sonraki aşamaya geçerken de zorlar. Kişi, bildiğini bildikçe kendini geliştirmeyi durdurabilir. Bu dönemi, kalfalık dönemi olarak düşünebiliriz.

Bilinçsiz yeterlilik; Reflekslerin oluştuğu seviyedir. Bu seviyeye zaman ve emek sonrasında gelinir. Bu seviyede artık eylemler kendiliğinden olur. Düşünmeden eylemler sonuçlanır. Oto pilota bağlı hareket ettiğimizde davranışlarımız farkında olmadan gerçekleşir. Bu dönemi, ustalık dönemi olarak düşünebiliriz.