Öğrenme Yöntemlerimiz Ne Kadar Etkili?

0
167

                        Bana zevk veren tek şey nedir biliyor musun? – Öğrenmek

İnsanoğlu adeta bir öğrenme makinesidir. Çok hızlı ve çok iyi bir şekilde öğrenebilir. İlerlememizi sağlayan bu yeteneğimiz, her şeyi elde etmemizi mümkün kılan en önemli araçtır. Gerçek başarı modelleri, sürekli öğrenen kişilerdir. Öğrenme becerisi, insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği en büyük yeteneğidir. Yaşam gibi NLP’ nin kendisi de, bir öğrenme sürecidir. NLP teknikleri ile, beyninizi daha aktif olarak kullanacağınız yeni yollar geliştirebilirsiniz. NLP’ nin en büyük faydalarından biri sizi öğrenen birey haline getirmesidir. Belirli bir zaman sonra öyle iyi bir bütünlüğe kavuşuyorsunuz ki, artık kendi kendinize hayatınızı yönetebiliyorsunuz.

Öğrenme demek; bilgi almak demektir. Bilgiyi ayrıştırmak ve analiz etmek demektir. Bilgiyi hayata geçirmek demektir. Öğrenme aynı alışkanlık gibi büyük çoğunlukla bilinçdışı zihnimiz ile alakalıdır. Öğrenmenin öznel boyutları vardır. Beyin, hızla özümsediği kalıpları öğrenmede kullanır. Hayat sürekli kendini geliştiren ve az hata yapanları ödüllendirir. Öğrenmeyi ömür boyu öğrenme yaşam felsefesi yaptığınızda sonuçları muazzam olacaktır. O’ Connor, öğrenme sürecini şöyle tanımlar:

Öğrenme, eğitimden farklı bir anlam taşır. Eğitim, sonuçlarla ölçülen bir kavramdır ve bu ölçüm, daha çok sınavlarla yapılır. İngilizce’ de “eğitim” anlamına gelen kelimenin “education” kökü Latincedir, “educere” yani “konuşturmak” anlamına gelir. Eğitimin amacı, öğrencilerin potansiyellerini, birikimlerini ve yeteneklerini açığa çıkarmaktır. Bu yaklaşım, NLP varsayımlarına paralel düşen bir anlayışı içerir. “Herkes, kendisi için gerekli olan kaynaklara sahiptir veya bu kaynakları bulabilir ve ortaya çıkarabilir.”  

Başarılı insanların güçlü bir öğrenme arzuları vardır. Bazen de bu arzu yerine doğuştan gelen öğrenme yetisini kullanırlar. Her şeyi öğrenmek isterler. Öğrenme onlar için keyif verici bir şeydir. Öğrenme, onların motivasyonlarını sürekli arttırır. İş hayatında da öğrenme için işe girilmeli, asla para için işe girilmemelidir. Kişi, para için çalışmak değil de, paranın kendisi için çalışmasının yolunu bulursa muazzam başarı elde edebilir. İş hayatında çalışmanın amacı, “öğrenmek” olmalıdır. Öğrenmek için çalışılmalıdır.

Öğrenmenin ilk şartı, konuyu bilmediğini düşünmektir. Konuyu bildiğini düşünenler için öğrenme çok zor hatta imkansızdır. Öğrenme için, kişiden başka ayrıca iyi bir öğretmene de ihtiyaç vardır. İyi bir öğretmen, derin bir öğrenme arzusu taşıyan bir öğrenci ile buluşursa öğrenme hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleşir. Öğretmen rolü olarak her şey olabilir diye düşünebilirsiniz. Bazen gerçek bir öğretmen, bazen bir kitap, bir şiir ve hatta kişinin dertleri, sorunları bile olabilir.

Öğrenmenin bir bedeli vardır. Aslında öğrenme, her yeni başlangıcın bedelidir. Ve aklı başında her insan hatalarının bedelini ödemesi gerektiğini bilir ve buna göre davranır. Öğrenme sürecinin ön şartı hata yapmaktır. Öğrenme süreci içinde hatalara pay ayrılmalıdır. Hataları asla başarısızlık diye ifade etmemek gerekir. Sadece yanlışlara dikkat edilmelidir. Yanlış, göz göre göre hata yapmak ve benzer hataların birden fazla tekrarlanması demektir. Başarısızlıklarınızdan da bir şeyler öğreneceksiniz. Öğrenmelisiniz de. Önemli olan öğrendiğiniz şeyler size bir fayda sağlayacak mı?

Öğrenme sürecini belirledikten sonra, geribildirim noktaları belirleyin. “Ne kadar ilerleme kaydettiniz, hedefin neresindeniz, yavaş mı hızlı mısınız?” sorularının cevaplarına ulaşabilmelisiniz.  Ancak, nasıl ki pek çok kitapta yapılan hatalardan ders alınması öğütleniyorsa da, kazandıran güzel kararlardan da ders alınmalıdır. Ruh hali de benzer şeklide, öğrenme üzerinde çok etkili geribildirimler barındırır. Öğreneceğiniz konu öğrenme üzerinde etkilidir ancak ruh hali her şeyden önemlidir. Aslında her türlü duygudan öğrenebilirsiniz. Hatta en iyi, kötü duygulardan öğrenirsiniz. İçlerinde en kuvvetlisi ise, “NEFRET” tir. Nefret iyi ve acımasız bir öğretmendir. Bir de korku ve sevgi vardır.

Öğrenmek zaman alabilir. Bu öğrenmek istediğiniz konuya göre değişiklik gösterir. Yani öğrenme süreç işidir. Sabırla tuğlaları üst üste koyarak öğrenmeye devam etmeniz gerekir. Öğrenmek için kendinize zaman tanıyın. Eğer belirlediğiniz zamanda öğrenemediyseniz, öğrenme yönteminizi tekrar sorgulayın. Ve bu süre boyunca duygusal durumları sürekli kontrol altına alın. Bunun için, öğrenmeye açık olduğunuz zamanları keşfedin ve bu zamanları doğru değerlendirin.