Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

0
40

Teknik analiz yöntemini uygulayan yatırımcılar ise, geçmiş fiyat hareketlerinden faydalanarak, kısa vadede para kazanmayı amaçlamaktadırlar.
Teknik analizcilere göre temel analiz gereksizdir ve teknik analiz temel analizden daha önemlidir ve daha çok para kazandırmaktadır.

Erdinç’e göre teknik analiz: “En temelde fiyat grafiklerini kullanarak, gelecekteki fiyat değişim trendlerini tahmin etmeye çalışan piyasa hareketleri çalışmasıdır.” Teknik analiz yapılırken çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Bunlar; bar grafikler, mum grafikler gibi görsel araçlar olabileceği gibi, stokastik, momentum gibi gösterge (indikatör) denilen istatistiksel formüllere dayanan araçlar veya formasyonlar dediğimiz (üçgen, flama,bayrak,çanak vb.) gibi araçlar olabilmektedir.

Günak’a göre teknik analiz ise, “herhangi bir hisse senedi, endeks, mal, döviz kuru yada vadeli işlem sözleşmesinin, daha önce piyasada gerçekleşmiş alım-satım fiyatlarının, genelikle grafik olarak kayıt edilmesi ve geçmişe ait olan bu verilerden gelecekteki trendi tahmin etme yöntemi” dir. Hisse senedi fiyatlarının gelecekteki yönü ve böylelikle bir hisse senedinin en uygun alım-satım zamanı tahmin edilmeye çalışılmaktadır.

Dow Teorisine dayanan teknik analiz, geçmişte oluşmuş fiyat ve işlem miktarlarına bakarak, yarını tahmin etmeye çalışan bir analiz tipi olarak doğmuş ve yaygın kabul görmüştür. Modern teknik analizin dayandığı Charles Dow’un The Wall Street Journal gazetesinde, 1900-1902 yılları arasında yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan Dow Teorisi, teknik analizin en eskisi ve en çok araştırma yapılmış olanıdır.

Teknik analiz, temel analizin baz aldığı birçok değişkeni veri olarak almamaktadır. Yine aynı şekilde insan psikolojisini de veri olarak kabul etmemektedir. Hisse senetlerinden kısa dönemde kar elde etmek isteyen yatırımcılar açısından teknik analiz, çok iyi bir karar verme aracıdır.

Teknik analizcilerinin varsayımları şunlardır:

• Hisse senetlerinin değeri, tamamen pazar arz ve talebine göre belirlenmektedir.
• Arz ve talebi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.
• Pay senetlerindeki dalgalanmalar, genellikle belirli bir trend şeklinde devam etmektedir.
• Trenddeki değişmelerin nedeni, arz ve talepteki kaymalar olmaktadır.
• Trend, genellikle kendisine ait olan hareketler nedeniyle kesintiye uğramaktadır.
• Trendin kritik noktalarında hisse senedinin fiyatını hisse senedinin hacmi etkilemektedir.
• Devam eden trendlerdeki değişmeler, arz ve talep arasındaki dengenin bozulduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Bütün değişmeler, pazar tarafından keşfedilecek ve yine pazar tarafından düzeltilecektir.

Yatırımcılar çoğu kez grafikteki fiyat bilgisine dayanarak alım-satım yapmaktadırlar. En düşük veya en yüksek nokta, en son fiyat trendi ve uzun vadeli fiyat ortalaması gibi bilgiler, yatırımcıların muhakemesini etkilemektedir. Yatırımcılar, yukarı yönde uzun vadeli bir fiyat trendine işaret eden bir grafik gördüklerinde alıma daha çok meyilli olmakta, çünkü o trendi, geleceğe yansıtmaktadırlar. Aşağı yönde uzun vadeli bir fiyat trendi gördüklerinde ise, satmayı tercih etmektedirler.

 

 

 

 

 

Kaynak: KÜDEN , M. (2014). Davranışsal Finans Açısından Bireysel Yatırım Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Yök Tez Merkezi.