Yalanı Gözlerden Anlayabilir Miyiz?

0
158

Bandler ve Grinder insanların düşünürken sistematik bir şekilde gözlerini hareket ettirdiklerini saptamışlardır. İşte bu hareketlere “göz erişim ipuçları” denmektedir. Göz hareketleri ile davranışlar arasında bir bağ vardır. Göz hareketlerini anlamaya başladığınız zaman insanların gerçekte ne kadar az şey söylediğini kavrayacaksınız.

İnsanların düşünürken ve konuşurken bilinçsizce yaptıkları göz hareketleri bize, aynı beden dili gibi güçlü ve güvenilir geribildirim sağlar. Göz erişim ipuçları, sözlü olmayan bir tepki verme sürecidir.  Çünkü bu göz hareketleri, temsil sistemlerinin doğal bir sonucudur. Göz hareketleri; o anda aktif temsil sistemin yansıtır. Başka bir deyişle, kişinin göz hareketlerinden temsil sistemine ulaşabilirsiniz demektir.

Doğru Sorular:       “Evden işyerine gidene kadar kaç kırmızı ışıkta durdunuz?”

                        “Evinizdeki halının renkleri ne? En sevdiğiniz arkadaşınızın sesini bir şeye benzetseniz bu ne olurdu?”         

                       “Bu soruların yanıtlarını verirken gözlerinize dikkat ettiniz mi? Bakışlarda sistematik değişimler mi oldu yoksa rastgele değişimler mi?”

Temsil sistemleri aşağıdaki gibidir.

Gh Görsel Hatırlama: Önceki görüntüleri hatırlama

Gk Görsel Kurgu: Eski halinden farklı şekilde kurgulama

Ih İşitsel Hatırlama: Sesleri önceki haliyle hatırlama

Ik İşitsel Kurgu: Sesleri önceki halinden farklı kurgulama

Id İşitsel Dijital: İnsanın kendi ile iletişimde olması

D Dokunsal: Hareketlerin verdiği titreşimleri hissetme